23 ΙOYNIOY 2018

—-

Η σεξουαλική επιθυμία

Τα τελευταία 10 χρόνια, μελέτες σχετικά με τη σεξουαλική επιθυμία -ή, πιο απλά, με τη διάθεση προς την αναζήτηση της σεξουαλικής επαφής- δείχνουν πόσο απειλείται η σεξουαλική μας διάθεση. Καταγράφεται χαρακτηριστικά η σημαντική μείωσή της και στα δύο φύλα, κυρίως στους κατοίκους των πόλεων. Στο σεμινάριο αυτό θα εστιάσουμε στη σχέση σεξουαλικής επιθυμίας και συντροφικότητας, καθώς και στη σεξουαλική επιθυμία μέσα στο γάμο.