Συμβουλευτική Εργασίας

Στο χώρο των επιχειρήσεων, στο χώρο της εργασίας σας, το ψυχόδραμα έχει μια βοηθητική αναπτυξιακή δράση κατανόησης των ομαδικών δυναμικών, αναπτύσσοντας ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων σε όλα τα εργασιακά πλαίσια και διορθωτικές παρεμβάσεις σε τυχόν θέματα που δεν διευκολύνουν την εργασιακή δημιουργική παραγωγή.