Το Κέντρο

Τον Μάρτιο του 2014 αναδύθηκε η γέννηση του Κέντρου Ψυχοδραματικών Συναντήσεων Αθηνών (Κε.Ψυ.Συ.Α.). Ο Στυλιανός Λαγαράκης, ιδρυτής του, ασχολείται από το 1999 με το ψυχόδραμα ως τρόπο θεραπείας και έκφρασης καλύτερης ποιότητας ζωής. Στο Κε.Ψυ.Συ.Α. έχετε τη δυνατότητα να βιώσετε θεραπευτικά το ψυχόδραμα μέσα από εβδομαδιαίες ομαδικές βιωματικές συναντήσεις, μηνιαίες εξάωρες βιωματικές συναντήσεις, κοινωνιοδραματικές συναντήσεις και διήμερα workshops. Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα να διδαχτείτε την τέχνη του ψυχοδράματος μέσα από μηνιαίες εκπαιδευτικές συναντήσεις.