Βιωματικές Ομάδες

Οι θεραπευτικές συναντήσεις στο Κε.Ψυ.Συ.Α. στόχο έχουν την καλύτερη ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων. Θεραπεία δεν είναι η εστίαση στα παθοψυχολογικά μας συμπτώματα και το να προσπαθήσουμε μέσα από τη διάγνωσή τους να μην ασθενούμε. Θεραπεία είναι η κατανόηση και η αποδοχή των θεμάτων μας, που μας κάνουν να μην έχουμε ένα όραμα για μια καλύτερη ζωή. Συναντιόμαστε με αυτά ή αυτούς που μας δυσκολεύουν και επιτρέπουμε ξανά στον εαυτό μας να υπάρχει. Αισθανόμαστε, κατανοούμε, αποδεχόμαστε και σεβόμαστε τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Χτίζουμε μαζί το αύριο, εστιάζοντας στο εδώ και τώρα