Εποπτεία

Μέσα από τη δεκαπενταετή κλινική θεραπευτική εμπειρία του στο χώρο της ψυχικής υγείας και τη δεκάχρονη  εκπαιδευτική του ψυχοθεραπευτική εμπειρία, ο Στυλιανός Λαγαράκης  παρέχει εποπτικές συναντήσεις σε ειδικούς στο χώρο της ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιατρικούς νοσηλευτές) με στόχο την κατανόηση τυχόν δυσκολιών τους και επίλυση αυτών μέσα από ψυχοδραματικές – κοινωνιομετρικές ασκήσεις.