10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

—-

Ρατσισμός

Tα τελευταία χρόνια αναβιώνει το φαινόμενο του ρατσισμού, κυρίως σε χώρες της Ευρώπης. Οι διακρίσεις δεν περιορίζονται μόνο στο χρώμα ή τη φυλή, αλλά παίρνουν και κοινωνική διάσταση, αφού περιλαμβάνουν μετανάστες, ανέργους, πολιτικές, θρησκευτικές και σεξουαλικές μειονότητες, και άλλες ομάδες πληθυσμού. Ποια είναι η στάση μας σε αυτό το καίριο θέμα, πώς το βιώνουμε συναισθηματικά;

Συντονιστής: Στυλιανός Λαγαράκης M.D., T.E.P.