ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εκπαίδευση στο Ψυχόδραμα / Εισαγωγικό Σεμινάριο

Το ψυχόδραμα διευκολύνει τους ανθρώπους να εκφραστούν μέσω διαδραστικών ασκήσεων και σκηνικών εκδραματίσεων με απώτερο στόχο την κάθαρση και την καλύτερη σχέση με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Μέσω των διαφόρων ρόλων που καλούνται να αναλάβουν αναδεικνύεται ο μεγαλειώδης εαυτός τους και μέσω των τεχνικών του (αντιστροφή ρόλων, σωσίας, καθρέφτης) απελευθερώνονται και μεγιστοποιούν τη διάθεση για τη ζωή και τη διαρκή προσωπική τους εξέλιξη.

Το ψυχόδραμα είναι μια αποτελεσματική και χαρισματική ψυχοθεραπευτική μέθοδος. Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 θα γίνει μια βιωματική και θεωρητική ημερίδα για όποιον ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί στο ψυχόδραμα: Μια γνωριμία με το ψυχόδραμα. Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά.

Συντονιστής ο Στυλιανός Λαγαράκης

Facebook Seminar Page